Τι είναι η αυτόλογη μεσοθεραπεία ή PRP (Rich platelet plasma);

Πρόκειται για μία μεσοθεραπεία κατά την οποία δεν χρησιμοποιούμε ουσίες όπως υαλουρονικό οξύ και βιταμίνες αλλά εγχύουμε αυτόλογο (δηλαδή του ιδίου του ασθενή) πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια.

Τα αιμοπετάλια του ασθενή έχουν την ιδιότητα να απελευθερώνουν σταδιακά αυξητικούς παράγοντες στα κατάλληλα σημεία στα οποία εγχύουμε.

Αυτόλογη μεσοθεραπεία κατά των ραγάδων

Μέσω της θεραπείας PRP οι αυξητικοί παράγοντες πολλαπλασιάζονται, ενεργοποιώντας περισσότερα βλαστοκύτταρα.

Οι αυξητικοί παράγοντες είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσματική και ταχύτατη αναγέννηση των ιστών.

Ποιος είναι ο στόχος της αυτόλογης μεοθεραπείας στις ραγάδες;

Ο στόχος δεν είναι το άμεσο γέμισμα των ραγάδων αλλά η διέγερση των ινοβλαστών οι οποίοι στη συνέχεια θα παράξουν νέο κολλαγόνο και όλους τους απαραίτητους παράγοντες του κυτταρικού πλέγματος (Ελαστίνη, γλυκοπρωτείνες κτλ) καθώς και υαλουρονικό οξύ, οι οποίοι ευθύνονται για την αναγέννηση και ενυδάτωση του δέρματος.

Ξεκινάει λοιπόν μια διαδικασία ανάπλασης και δημιουργίας νέου δέρματος στη θέση των ραγάδων με εντελώς φυσικό τρόπο.

Είναι ασφαλής θεραπεία;

Είναι πολύ ασφαλής θεραπεία γιατί χρησιμοποιεί το αίμα του ασθενή και έτσι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αλλεγικών αντιδράσεων.

Επίσης, δεδομένης της ταχείας επούλωσης χάρη στη δράση των αιμοπεταλίων ,ο ασθενής επιστρέφει κανονικά την άλλη μέρα στην εργασία του.

Συνδυάζεται με άλλες θεραπείες για τις ραγάδες;


Η αυτόλογη μεσοθεραπεία μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις θεραπείες που γίνονται στο ιατρείο και αφορούν τις ραγάδες είτε ταυτόχρονα είτε μετά από μερικές ημέρες.

Η θεραπεία με την οποία όμως συνδυάζεται και τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι το fraxel laser restore. Eίτε την ίδια ημέρα αμέσως μετά την εφαρμογή του fraxel laser είτε μετά από μερικές ημέρες.