Τι είναι το έκζεμα - δερματίτιδα;

Το έκζεμα είναι μια φλεγμονώδης αντίδραση του δέρματος και διακρίνεται σε οξύ και σε χρόνιο. Κατά το οξύ στάδιο υπάρχει κνησμός, ερυθρότητα , οίδημα και μπορεί να εμφανιστούν φυσσαλίδες ή βλατίδες. Στο χρόνιο έκζεμα το δέρμα καθίσταται σκληρό, ξηρό και λεπιδώδες, ενώ μπορεί να εμφανιστούν και ραγάδες.

Ποια είναι τα αίτια του εκζέματος;

Με βάση την αιτιολογία του το έκζεμα μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες, το ενδογενές και το εξωγενές.
Το ενδογενές έκζεμα ή αλλίως ατοπικό ανήκει στο φάσμα της ατοπικής δερματίτιδας.
Το εξωγενές έκζεμα είναι ουσιαστικά μια εξ επαφής ερεθιστική δερματίτιδα, τοξική ή αλέργική.

 

Δερματίτιδα εξ' επαφής