Η ακμή είναι μια φλεγμονή των τριχοσμηγματογόνων μονάδων συγκεκριμένων περιοχών του σώματος ( πρόσωπο και κορμός ).

Παρατηρείται συχνότερα κατά την εφηβεία και εκδηλώνεται με φαγέσωρες, βλατιδοφλύκταινες ή οζίδια και κύστεις.


Θεραπεία ουλών ακμής με Fraxel Laser

Σε βαριές περιπτώσεις ακμής, κυρίως στην οζώδη και κυστική ή την συρρέουσα ακμή μπορεί να ακολουθήσει σχηματισμός ουλών, ατροφικών ( με τη μορφή βοθρίων ή εντυπωμάτων ) ή υπερτροφικών ( χηλοειδή).

 

Οι ουλές της ακμής είναι ένα από τα συχνότερα αισθητικά προβλήματα που απασχολούν την νεαρή συνήθως ηλικία.

Όταν οι ουλές είναι πρόσφατες και διατηρούν ακόμη το ερυθρό τους χρώμα η θεραπεία είναι πολύ πιο εύκολη και με πολύ καλά αποτελέσματα.