Κλινικές πράξεις

Η δερματοσκόπηση είναι μια ειδική απεικονιστική μέθοδος που αφορά τους σπίλους.

Γίνεται με τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου που ονομάζεται δερματοσκόπιο, το οποίο επιτρέπει την μεγέθυνση της εικόνας του σπίλου, τη λεπτομερή εξέταση των επιμέρους χαρακτηριστικών του και την τελική αξιολόγηση του με βάση τα δερματοσκοπικά κριτήρια.

Τις τελευταίες δεκαετίες η κρυοχειρουργική αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της επεμβατικής δερματολογίας.

Το κρυογόνο που χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως, είναι το υγρό άζωτο το οποίο έχει σημείο ζέσεως τους - 196ο C. Το άζωτο είναι ένα αέριο άοσμο, δεν είναι τοξικό, ούτε εύφλεκτο και είναι εύκολο στη μεταφορά του.

Η Ηλεκτροχειρουργική ή διαθερμοπηξία είναι μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση διαφόρων δερματικών νοσημάτων με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Πρόκειται για την αφαίρεση ή την καταστροφή καλοήθων κυρίως βλαβών με τη χρήση ρεύματος, κατόπιν τοπικής αναισθησίας.

Η δερματοχειρουργική είναι η χειρουργική αφαίρεση διαφόρων βλαβών του δέρματος υπό τοπική αναισθησία στον χώρο του ιατρείου από έναν έμπειρο δερματολόγο - δερματοχειρουργό.

Στο ιατρείο μας πραγματοποιούνται διάφορες δερματοχειρουργικές πράξεις με κυριότερη τη χειρουργική αφαίρεση σπίλων τοσο στο πρόσωπο όσο και στο σώμα.