Η νέα επαναστατική μη επεμβατική μείωση του τοπικού πάχους

Η κρυολιπόλυση είναι μια νέα επαναστατική μη επεμβατική μέθοδο μείωσης του τοπικού λίπους. Βασίζεται σε ένα πλήρως ελεγχόμενο μηχανισμό ψύξης ο οποίος καταστρέφει τα στοχευμένα λιποκύτταρα με απόλυτη ακρίβεια. To KryoKontur είναι το πρώτο στην Ελλάδα, Γερμανικό σύστημα κρυολιπόλυσης, με νέα τεχνολογία compressor και δυνατότητα να θεραπεύει μεγάλες επιφάνειες. Εφαρμόζεται στις περισσότερες περιοχές του σώματος όπως κοιλιά, ψωμάκια, προσαγωγούς, μηρούς ακόμη και γόνατα σε αντίθεση με παλιότερες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην κοιλιά και στα ψωμάκια και σε μικρές μάλιστα επιφάνειες.


Κρυολιπόλυση