Τι είναι η κρυολιπόλυση;

Η κρυολιπόλυση είναι μια νέα επαναστατική μη επεμβατική μέθοδο μείωσης του τοπικού λίπους.

Βασίζεται σε ένα πλήρως ελεγχόμενο μηχανισμό ψύξης ο οποίος καταστρέφει τα στοχευμένα λιποκύτταρα με απόλυτη ακρίβεια.


κρυολιπόλυση