Η εναπόθεση τοπικού λίπους στα μπράτσα είναι πολύ συχνή και ιδιαίτερα δύσκολη στην διόρθωση της.Κρυολιπόλυση μπράτσα