Τα ψωμάκια είναι από τις συχνότερες περιοχές τοπικού λίπους που απασχολούν τις γυναίκες στις μεσογειακές χώρες όπως είναι η ελλάδα.Κρυολιπόλυση ψωμάκια