Τα μπράτσα είναι μία περιοχή που απασχολεί ιδιαίτερα τις περισσότερες γυναίκες .

Τα νήματα pdo είναι μια απο τις θεραπείες που έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα στη διόρθωση της χαλάρωσης στα μπράτσα.

Νήματα PDO στα μπράτσα