Τι είδους νήματα χρησιμοποιούνται στην περιοχή των προσαγωγών;
Στην περιοχή των προσαγωγών επιλέγονται μονόκλωνα, πολύκλωνα καθώς και στριφτά νήματα pdo σε σχηματισμό πλέγματος σε διάφορες διαστάσεις και συγκεκριμένη φορά, ανάλογα με το πρόβλημα της περιοχής.

Νήματα PDO στους προσαγωγούςΤα νήματα σχηματίζουν μ' αυτόν τον τρόπο ένα υποστηρικτικό πλέγμα που ανορθώνει, τεντώνει μηχανικά, μαζεύει και υποστηρίζει τους ιστούς της περιοχής με απολύτως ασφαλή τρόπο. Τα νήματα είναι κατασκευασμένα από PDO (Polydioxanone).