Έκαστη συνεδρία 50 ευρώ

6 συνεδρίες ανά εβδομάδα 220 ευρώ

Τιμή πώλησης: 220,00 €