Το προγούλι είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί τόσο άνδρες όσο και γυναίκες. Τις περισσότερες φορές συνυπάρχει λίπος αλλά και χαλάρωση.

Η καλύτερη θεραπεία για τον σκοπό αυτό, διορθώνοντας τόσο το τοπικό λίπος όσο και την χαλάρωση είναι οι ραδιοσυχνότητες accent.

Ραδιοσυχνότητες στο προγούλι