Το τριχοριζόγραμμα ανήκει στις μη επεμβατικές μεθόδους διάγνωσης αλωπεκίας και αποτελεί μια σημαντική εξέταση στη διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση των μη ουλωτικών μορφών αλωπεκίας.

Επιτρέπει την παρατήρηση της μορφολογίας των τριχικών ριζών αλλά και του στελέχους της τρίχας.

Τριχοριζόγραμμα

Το ψηφιακό τριχοριζόγραμμα FOTOFINDER το οποίο χρησιμοποιούμε στο ιατρείο αποτελεί τη νεότερη μη επεμβατική μέθοδο διάγνωσης αλωπεκιών, το οποίο αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για τη φωτογράφηση και ανάλυση σε λογισμικό υπολογιστή των ευρημάτων της εξέτασης.

Έτσι γίνεται ασφαλέστερη εκτίμηση της πορείας του ασθενούς και καλύτερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου.