Οι πιο εξελιγμένες μέθοδοι διάγνωσης και οι πιο πρωτοποριακές τεχνικές θεραπείας και μεταμόσχευσης μαλλιών κάνουν την τριχόπτωση παρελθόν.

Η τριχόπτωση δεν αποτελεί πια γρίφο, ούτε δρόμο χωρίς γυρισμό. Στην Tzoumaclinic έχουμε θέσει ως προτεραιότητα τη θεραπεία της αλωπεκίας ώστε να κάνουμε πραγματικότητα το όνειρο. Γι' αυτόν το σκοπό χρησιμοποιούμε την τελευταία λέξη στον τομέα της διάγνωσης, το γονιδιακό τεστ. Με βάση τα αποτελέσματά του και σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους όπως το ψηφιακό τριχοριζόγραμμα και οι αναλύσεις αίματος, προχωράμε στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας, προσεγγίζοντας πάντα το πρόβλημα με ολιστικό τρόπο. Τα περιστατικά που κρίνονται κατάλληλα μπορούν να προχωρήσουν σε μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUE που φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Με το άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό μας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη και τα πιο δύσκολα περιστατικά και να τα οδηγήσουμε στη σωστή διαχείριση του προβλήματος με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Τριχόπτωση