Τι είναι η τελογενής τριχόρροια ή κοινή τριχόπτωση;

Η τριχόπτωση είναι η παροδικά αυξημένη απόπτωση φυσιολογικά τελογενών τριχών. Οι ασθενείς αναφέρουν χαρακτηριστικά την έντονη καθημερινή απώλεια τριχών.

 

Τριχόπτωση 

Ποια είναι η κλινική εικόνα της τριχόπτωσης;

Υπό φυσιολογικές συνθήκες 80-90% των τριχών βρίσκονται στην αναγενή φάση, 5% στην καταγενή και 10-15% στην τελογενή. Φυσιολογικά καθημερινά αποπίπτουν 50-100 τρίχες. Στην τριχόπτωση ή τελογενή τριχόρροια αποπίπτουν καθημερινά πολύ περισσότερες τρίχες και το ποσοστό τελόγενών τριχών είναι αυξημένο.

Ποια είναι τα συχνότερα αίτια της τριχόπτωσης;

Στις γυναίκες το συχνότερο αίτιο είναι η κύηση, η διακοπή αντισυλληπτικών ή μία αυστηρή δίαιτα. Άλλες αιτίες είναι μία χειρουργική επέμβαση, ένας βαρύς τραυματισμός, υψηλός πυρετός ή και μια έντονη ψυχική φόρτιση (stress).

Ο αιτιολογικός παράγοντας προηγείται συνήθως 6-16 εβδομάδες και οδηγεί σε ταχεία μετάπτωση από την αναγενή στην τελογενή φάση.

Πώς τίθεται η διάγνωση της τριχόπτωσης;

Η διάγνωση για την τριχόπτωση θα τεθεί με βάση το ιστορικό , την κλινική εικόνα, το τριχοριζόγραμμα και τις κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να αποκλειστούν άλλα πιθανά αίτια.

Ποια είναι η πορεία και η θεραπεία της τριχόπτωσης;

Ο κανόνας είναι η πλήρης επανέκφυση των τριχών.

Δεν απαιτείται συνήθως καμία θεραπεία.

Ο δερματολόγος σας ωστόσο θα σας δώσει τα κατάλληλα σκευάσματα προκειμένου να επισπεύσει αυτή την διαδικασία.

Στο ιατρείο μας εφαρμόζεται ψηφιακό τριχοριζόγραμμα FOTOFINDER στους ασθενείς με τριχόπτωση, για την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας τους και την πιο αποτελεσματική και γρήγορη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Τι είναι το τριχοριζόγραμμα;

Το τριχοριζόγραμμα ανήκει στις μη επεμβατικές μεθόδους διάγνωσης αλωπεκίας και αποτελεί μια σημαντική εξέταση στη διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση των μη ουλωτικών μορφών αλωπεκίας.

Επιτρέπει την παρατήρηση της μορφολογίας των τριχικών ριζών αλλά και του στελέχους της τρίχας.

Το ψηφιακό τριχοριζόγραμμα FOTOFINDER το οποίο χρησιμοποιούμε στο ιατρείο αποτελεί τη νεότερη μη επεμβατική μεθόδο διάγνωσης αλωπεκιών, το οποίο αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για τη φωτογράφηση και ανάλυση σε λογισμικό υπολογιστή των ευρημάτων της εξέτασης.

Έτσι γίνεται ασφαλέστερη εκτίμηση της πορείας του ασθενούς και καλύτερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου.

Πώς γίνεται το τριχοριζόγραμμα;

Απαιτείται η λήψη φωτογραφιών μιας προεπιλεγμένης περιοχής του τριχωτού ανά ορισμένα χρονικά διαστήματα και ακολουθεί η επεξεργασία των πληροφοριών μέσω ενός εξειδικευμένου λογισμικού στον υπολογιστή.

Μπορεί να αξιοποιηθεί για την παρακολούθηση της ανδρογενετικής και διάχυτης αλωπεκίας. Η εκτέλεση της εξέτασης πραγματοποιείται 3 έως 5 ημέρες μετά το λούσιμο του ασθενούς.

Τι μας δείχνει το τριχοριζόγραμμα;

Το ψηφιακό τριχοριζόγραμμα μας δείχνει ακριβώς τα ποσοστά των τριχών που βρίσκονται στην αναγενή, στην καταγενή και στην τελογενή φάση, την πυκνότητα των αλλά και τις τρίχες που είναι δυστροφικές.

Σε αναγενή φάση βρίσκεται περίπου το 80-85% των τριχών σε ένα φυσιολογικό τριχωτό κεφαλής.

Σε αυτό το στάδιο ο τριχικός θύλακος παρουσιάζει έντονη δραστηριότητακαι οι ρίζες των τριχών εμφανίζουν αυξημένη διάμετρο.

Το τελογενές στάδιο αντιστοιχεί στη φάση ανάπαυσης με χαρακτηριστικό την αδράνεια του θυλάκου και τη σταδιακή απόπτωση της τρίχας.

Φυσιολογικά σε αυτό το στάδιο βρίσκεται το 10%-18% των τριχών στο τριχωτό της κεφαλής.