Τι είναι η χαρτογράφηση σπίλων;

H χαρτογράφηση των σπίλων (ελιών) είναι η πιο προηγμένη μέθοδος για έγκαιρη διάγνωση του δερματικού καρκίνου.

Με τη χρήση ιατρικής κάμερας κάνουμε λήψη φωτογραφιών υπερυψηλής ανάλυσης (ψηφιακή δερματοσκόπηση).

Χαρτογράφηση σπίλων

Επιπλέον, με τη συνολική φωτογράφιση του σώματος οι σπίλοι χαρτογραφούνται και εντοπίζονται με ακρίβεια στις επαναληπτικές εξετάσεις.

Κατά την πρακτική των τακτικών επανελέγχων οι αρχικές και οι επαναληπτικές φωτογραφίες συγκρίνονται και έτσι εντοπίζεται η παραμικρή διαφοροποίηση και πιθανή εμφάνιση δερματικού καρκίνου σε πρώιμο στάδιο.

Ποιο σύστημα χαρτογράφησης χρησιμοποιούμε στο ιατρείο;

Στο ιατρείο χρησιμοποιούμε το ψηφιακό σύστημα χαρτογράφησης fotofinder.

Πρόκειται για ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα χαρτογράφησης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αρχικά με τη βοήθεια ειδικής φωτογραφικής κάμερας γίνεται ο χάρτης του σώματος με όλους τους σπίλους του σώματος να απεικονίζονται στην ακριβή τους θέση.

Στην συνέχεια με τη χρήση ειδικού δερματοσκοπίου υπερυψηλής ανάλυσης λαμβάνονται δερματοσκοπικές εικόνες για κάθε σπίλο ξεχωριστά.

Οι δερματοσκοπικές εικόνες συνδέονται με τον σπίλο που αντιστοιχούν πάνω στον χάρτη του σώματος, κάτι που καθιστά την αναγνώριση και την παρακολούθηση των βλαβών εύκολη και αποτελεσματική.