ΨωρίασηΗ ψωρίαση είναι μια χρονίως υποτροπιάζουσα κληρονομική, φλεγμονώδης συστηματική νόσος η οποία προσβάλει κατά κύριο λόγο το δέρμα και τα εξαρτήματα του.

Η ψωρίαση προσβάλει και τα δύο φύλα με την ίδια συχνότητα, εμφανίζεται σε οποιαδήποτε ηλικία αλλά κυρίως γύρω στο 20ο και 60ο έτος της ηλικίας.

Προσβάλλει περίπου το 2% του πληθυσμού. Στην ψωρίαση τα κύτταρα του δέρματος πολλάπλασιάζονται με πολύ γρηγορότερο ρυθμό από ότι φυσιολογικά γιαυτό αθροίζονται και δημιουργούν τις ψωριασικές πλάκες.