Η ιατρός Αναστασία Τζούμα παρακολούθησε το επιστημονικο πρόγραμμα του 13ου Αesthetic and Αntiaging medicine World Congress, 26-28 Μαρτίου 2015, Μόντε κάρλο , Μονακό.

http://www.allcongress.com/medical-congress/13th-anti-aging-medicine-world-congress-amwc-2015