Δεδομένου ότι πρόκειται για κύτταρα που βρίσκονται στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος, οι θεραπείες λεύκανσης που αφορούν την επιφάνεια δεν έχουν αποτέλεσμα. Στο μέλασμα οφείλουμε να ακολουθήσουμε ένα ήπιο θεραπευτικό πρωτόκολλο και να μην προχωρήσουμε σε επιθετικές μεθόδους που θα έχουν γρήγορο μεν αποτέλεσμα όμως και γρήγορη υποτροπή οπότε η εικόνα του γίνεται χειρότερη από πριν. Για ν' αποφύγουμε αυτόν τον κίνδυνο, ξεκινάμε από την πιο ήπια τεχνική. Αν αυτή δεν αποδώσει, προχωράμε στις επόμενη που είναι λιγότερο ελαφριά. Αν χρειαστεί, συνεχίζουμε με άλλη μέθοδο. Κατά σειρά επεμβατικότητας οι θεραπείες που εφαρμόζουμε είναι οι εξής:

melan off protocol