Κρυολιπόλυση κατά του τοπικού πάχους

Η περιοχή της κοιλιάς είναι ένα σημείο που απασχολεί τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες που ακόμα και μετα από εκτεταμένη δίαιτα και γυμναστική το τοπικό λίπος της περιοχής επιμένει.

Τα ψωμάκια είναι από τις συχνότερες περιοχές τοπικού λίπους που απασχολούν τις γυναίκες στις μεσογειακές χώρες όπως είναι η ελλάδα.

Η περιοχή των προσαγωγών είναι μία συχνή περιοχή τοπικού πάχους που απασχολεί πολλές γυναίκες.

Η κρυολιπόλυση είναι απο τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες για τη διόρθωση του προβλήματος αυτού.