Θεραπεία ματιών για την αντιμετώπιση των μαύρων κύκλων

Με τον όρο μαύροι κύκλοι περιγράφεται η σκουρότερη απόχρωση που μπορεί να παρουσιαστεί γύρω από τα μάτια προσδίδοντας στην περιοφθαλμική χώρα ταλαιπωρημένη εμφάνιση. Οι μαύροι κύκλοι επηρεάζουν όλες τις ηλικίες, έχουν μεγαλύτερη προτίμηση στις γυναίκες και παρουσιάζουν ποικίλη αιτιοπαθογένεια.

Θεραπεία Ματιών

Η κούραση, η κακή διατροφή, το κάπνισμα και η έλλειψη ύπνου είναι οι πιο συνήθεις καταστάσεις που προκαλούν το σύμπτωμα αυτό.

Η αφυδάτωση, η γήραση του δέρματος, όπως και η κατακράτηση υγρών, παράλληλα με την κακή κυκλοφορία της λέμφου είναι σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την εμφάνιση των μαύρων κύκλων, κάτι το οποίο πολλοί άνθρωποι δεν τον γνωρίζουν.